EGY- Casino Semiramis 03

EG-Casino Royale 02

EGY- Casino Semiramis 02

EGY- Casino Semiramis 05

EG-Taba Hilton 001

EG-Casino Royale 01

EGY- Casino Semiramis 04

EGY- Casino Semiramis 01

AO-Casino Marinha 01

CM-Casino Cesar Palace 03

CM-Casino Cesar Palace 01

CM-Casino Cesar Palace 02

KE- Paradise Casino 02

KE- Paradise Casino 06

KE-Casanova Casino 01

KE- Paradise Casino 04

KE- Paradise Casino 05

KE- Paradise Casino 03

KE- Paradise Casino 01

MA- Le Grand Casino Mamounia 01

MA-Casino Municipal Tanger 01

MU- Casino Mauritius 04

MU- Casino Mauritius 03

MU- Casino Mauritius 05

MU- Casino Mauritius 02

MU- Casino Mauritius 01

NA- Swakopmund Hotel and Entertainment Centre 01

NA- Windhoek Country Club Resort 01

ZW- Zimbabwe Sun Casinos 01

ZA-Caesars 01

ZA- Durban Casino 01

ZA- Sun City Casino 01

Swasiland

TN-Emeraude 01

TN-Hammamet 01